Op deze pagina vind je uitleg over verschillende handelingen die je in de BPC kunt uitvoeren. Maak je gebruik van een Payment Service Provider (PSP) zoals bijvoorbeeld Adyen of Buckaroo? Dan kun je orders wijzigen zoals je gewend bent via het platform van je PSP. Uitleg over hoe je in de BPC een order kunt vrijgeven, afboeken of een korting kunt toevoegen zijn in dit geval voor jou niet van toepassing.

Medewerkers: toevoegen/beheren/verwijderen

Klik in het menu via "Mijn BPC" op "Medewerkers".

Toevoegen: Klik op de knop "Medewerker toevoegen". Voer het mailadres van de nieuwe gebruiker in en selecteer de basis permissies van die nieuwe gebruiker. Deze permissies kunnen in een later stadium aangepast en uitgebreid worden.

Beheren: Klik op "Permissies" om de gebruiker per webshop exacte permissies te geven voor alle acties in het Order Management. Klik hierna op "Bewaar".

Verwijderen: Om een medewerker te verwijderen klik in het "Medewerkers" menu op de knop "Verwijderen".

Volgende stap

Adres wijzigen / wachtwoord wijzigen

Klik in het menu via "Mijn BPC" op "Gegevens".

Om uw adres gegevens van het bedrijf te wijzigen, klik op "Adres wijzigen". Na het invullen van de nieuwe data, klik op "wijzigen".

Om uw inlog wachtwoord van het Order Management te wijzigen, klik op "Wachtwoord Wijzigen". Na het invullen van de nieuwe data, klik op "wijzigen".

Volgende stap

Order opzoeken

Klik in het menu op "Order Management"

Vul in de filter de gewenste data van de consument in om de order op te zoeken. tip: hoe specifieker de ingevulde informatie, hoe specifieker het zoekresultaat.

Selecteer de gewenste order uit de zoekresultaten onder de filter.

Volgende stap

Betaaldatum uitstellen

Nadat de gewenste order is gevonden, klik op het oog onderaan de order. Tip: Het oog is alleen beschikbaar als een order deels of volledig is vrijgegeven.

Selecteer de knop "vasthouden". Hiermee stelt u de betaaldatum van de factuur met 14 dagen uit.

Bevestig het vasthouden door te klikken op de knop "Bevestig vasthouden". De facturatie wordt 14 dagen na de actie weer hervat. Tip: Duurt het langer dan 14 dagen voordat de facturatie mag starten, stuur een mail naar support@afterpay, vermeld hierin de gewenste uitstelperiode, het ordernummer of minimaal de postcode, het huisnummer en het factuurbedrag.

Volgende stap

Deels / volledig vrijgeven van de order

Nadat de order is gevonden, klik op geef vrij / geef deels vrij. Tip: wordt alles in de order geleverd? Klik op vrijgeven. Wordt er een deel van de order geleverd? Klik op deels vrijgeven.

Volledig vrijgeven: bevestig door "geef vrij" te selecteren nadat op "vrijgeven" is geklikt.

Deels vrijgeven: klik op "deels vrijgeven", selecteer de orderregels die geleverd gaan worden en klik op "Geef vrij". Tip: Tijdens dit proces is het mogelijk om een extra orderregel toe te voegen, zo kan een order gewijzigd worden voordat een factuur is gemaakt. Er kunnen alleen regels tegevoegd worden die binnen het geaccepteerde bedrag van de order vallen.

Volgende stap

Product verwijderen / toevoegen / korting toevoegen

Verwijderen: klik op het oog in de order, klik vervolgens op "factuur wijzigen". Klik de gewenste orderregels aan en druk op "crediteer regels". Controleer de invoer en druk vervolgens op "bevestigen". Tip: Er wordt na de wijziging automatisch een nieuw overzicht naar de consument gestuurd.

Toevoegen: Klik op "factuur wijzigen". Klik op de orderregel die je wilt vervangen en druk op "crediteer regels". Klik op de knop "toevoegen" om een product toe te voegen dat binnen het gecrediteerde orderbedrag valt. Vul de informatie in, klik op "toevoegen" en vervolgens op "bevestigen". Tip: BTW staat altijd op "hoog", tenzij het een speciale productgroep is.

Korting: Klik op het oog in de order, klik vervolgens op "factuur wijzigen". Klik op "crediteren", vul de informatie, klik op toevoegen en vervolgens op "bevestigen".

Volgende stap

Order deels / volledig retour

Zoek de gewenste order op, klik op het oog en vervolgens op "factuur wijzigen".

Deels retour: volg de stappen van de "Product verwijderen" video.

Volledig retour: Zoek de order op, klik op het oog onderaan de order en klik vervolgens op "crediteer volledig". Bevestig hierna de creditering.

Volgende stap

Restant afboeken (deel order wordt niet geleverd)

Zoek de order op en geef het deel van de order dat u gaat leveren vrij. Tip: er kan alleen een restant afgeboekt worden als de order nog niet is vrijgegeven.

Ga terug naar de factuur en klik vervolgens op "boek restant af". Alle niet vrijgegeven orderregels zullen verwijderd worden uit de order.

AfterPay stuurt automatisch een nieuwe factuuroverzicht naar de consument.

Volgende stap

Consument factuur bekijken / versturen

Klik op ordermanagement.

Zoek de order op en open deze.

Klik onderaan de order op het oog om de factuur in te zien. Klik na deze actie op 'factuur verzenden' om de consument de laatste factuur te versturen. LET OP: na een wijziging in de factuur wordt er automatisch een nieuw betaaloverzicht verstuurd naar de consument

Volgende stap

Bedrijfsinformatie op factuur voor consument wijzigen

Klik in het menu bij "Mijn BPC" op "Gegevens".

Klik op het potlood achter de gewenste webshop.

Klik op "wijzig consumenteninformatie" en vul de gewenste data in. Bevestig dit door te klikken op "stel in".