COMPATIBILITEIT VAN DE AFTERPAY MODULE

De AfterPay-extensie is getest op compatibiliteit met:

WordPress 4.9.8
WooCommerce 3.4.6
PHP 7.2

Hoewel wij continu testen op correcte werking, is het niet uitgesloten dat er iets niet werkt zoals verwacht. In dat geval horen wij dat natuurlijk graag. Dit kan gemeld worden via de implementatie-mail, of per e-mail aan integration@afterpay.nl.

Indien mogelijk zouden wij dan graag de onderstaande gegevens ontvangen:

  • Versienummer van de AfterPay module
  • Versienummer van het WordPress-WooCommerce platform
  • Conflicterende module (indien bekend)

Als Stap 3 bekend is, dan graag de module meesturen in een zip-bestand + eventueel de serial code.
Dit zal bijdragen aan het snel herleiden en oplossen van het probleem.